Telegram เพิ่มฟีเจอร์เก็บเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้บนระบบคลาวด์

Telegram เพิ่มฟีเจอร์เก็บเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้บนระบบคลาวด์ของ Telegram ชื่อว่า Passport โดยผู้ใช้จะเป็นผู้อัพโหลดหรือกรอกข้อมูลไว้ ซึ่งมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end และใช้รหัสผ่านที่มีเฉพาะผู้ใช้เท่านั้นที่รู้ได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการอื่นๆ ก็จะส่งตรงข้อมูลไปให้ผู้ใช้บริการนั้นๆ โดยที่ทาง Telegram จะไม่เห็นข้อมูลตรงส่วนนี้แต่อย่างใด ส่วนผู้ให้บริการก็สามารถใช้ API เพื่อเรียกข้อมูลจาก Telegram Passport ได้ฟรี แถมในอนาคต Telegram มีแผนจะย้าย Passport ขึ้นไปอยู่บนระบบคลาวด์แบบกระจายศูนย์อีกด้วย