ผู้ใช้เชื่อมต่อ Cloudflare ไม่ได้ เพราะปัญหา BGP route leak

Cloudflare ผู้ให้บริการ CDN รายใหญ่มีปัญหาเครือข่ายเมื่อวานช่วงค่ำ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อมายัง Cloudflare ได้ ภายหลังพบว่าเป็นปัญหา BGP route leak จากผู้ให้บริการายอื่น โดย CEO Cloudflare ระบุว่าเป็น บริษัท Verizon และ Noction โดยคาดว่า Noction เป็นผู้ปล่อยเราท์ผิดพลาด และ Verizon ก็รับเราท์เหล่านั้น ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึง Cloudflare ไม่ได้ นั่นเอง