Microsoft ประกาศปิดระบบอีบุ๊กอย่างเป็นทางการแล้ว

การประกาศปิดระบบอีบุ๊กของ Microsoft จะปิดบริการทั้งระบบขายอีบุ๊กใน Microsoft Store และระบบอ่านอีบุ๊ก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษาที่ผ่านมาก็ไม่สามารถ ซื้อ เช่า หรือพรีออร์เดอร์อีบุ๊กจาก Microsoft Store ได้แล้ว แต่ยังสามารถใช้ Microsoft Edge อ่านหนังสือได้อยู่ ในส่วนระบบอ่านอีบุ๊กจะสามารถอ่านได้ถึงเดือนกรกฎาคมนี้

ในส่วนของการชดเชยผู้ใช้ Microsoft จะคืนเงินให้ผู้ใช้ตามวิธีที่ผู้ใช้จ่ายเข้ามา แต่หากวิธีการจ่ายเงินนั้นไม่ได้ใช้แล้ว ก็จะให้เป็นเครดิตบนบัญชี Microsoft แทน เพื่อนำมาใช้ซื้อสินค้าอื่น ๆ บน Microsoft Store