ชาวไทยเฮ ต้องรับปีใหม่ 2562 น้ำมันลงลิตรละ 1 บาท

ชาวไทยเฮ ต้องรับปีใหม่ 2562 น้ำมันลงลิตรละ 1 บาท

นับว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วทั่ง Social Network ที่มีการประกาศปรับราคาน้ำมันลงลิตรละ 1 บาท ทุกชนิด มีผลตั้งแต่ 25/12/2561 โดยมีตารางราคาของน้ำมันแต่ละชนิดดังนี้