สรุป พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ล่าสุด

สนช. อนุมัติให้ร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่านการตรวจสอบในวาระแรก โดยมีใจความสำคัญๆหลายๆอย่างที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรทราบ และควรอ่านทำความเข้าใจดังภาพสรุปด้านล่างนี้