สิงคโปร์เตือนผู้ใช้บริการ SingPass เซ็ตอัพการล็อกอินบัญชี 2FA เก็บตกรอบสุดท้าย

ระบบบัญชีกลางบริการภาครัฐสิงคโปร์ หรือ SingPass เป็นระบบที่ประชาชนใช้เข้าถึงบริการของภาครัฐกว่า 100 รายการ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เริ่มบังคับให้ผู้ใช้เซ็ตอัพการล็อกอินบัญชีสองขั้นตอน หรือ 2-factor authentication (2FA) มาตั้งแต่กลางปี โดยผู้ที่ล็อกอินครึ่งปีหลังจะถูกบังคับให้เซ็ตอัพ 2FA ภายใน 30 วันหลังการล็อกอินรอบล่าสุด และในขณะนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้เตือนให้ผู้ใช้บริการ SingPass เซ็ตอัพการล็อกอินบัญชี 2FA ภายในวันที่ 15 มกราคม 2017 นี้ ถือเป็นการเก็บตกรอบสุดท้ายแล้ว ไม่เช่นนั้นระบบ SingPass จะไม่ยอมรับบัญชีที่ไม่เซ็ตอัพ 2FA อีกต่อไป