เผยงานวิจัย Flash Drive ที่สามารถตรวจสอบเชื้อ HIV-1 ได้ผลความถูกต้องกว่า 95%

โลกของเรามีวิวัฒนาการไปไกลอีกขั้นแล้ว เมื่อมีการเปิดเผยงานวิจัย Flash Drive ที่สามารถตรวจสอบเชื้อ HIV-1 ได้ ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอน ร่วมกับ DNA Electronics บริษัทด้านไบโอเทค และจากผลการทดลองใช้ Flash Drive ตรวจสอบเชื้อ HIV-1 มีผลความถูกต้องกว่า 95% เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบปริมาณเชื้อ HIV-1 หลังรับยาแล้ว มากกว่าใช้ตรวจสอบว่าติดเชื้อ HIV หรือไม่

สำหรับวิธีการตรวจสอบจะใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เสียบ Flash Drive กับพอร์ต USB
  2. ทำการหยดเลือดลงไป
  3. หากเลือดมีเชื้อ HIV-1 จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของกรดภายใน จากนั้นชิปของ Flash Drive จะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งไปยังแอพบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน