VPS Server vs Cloud Server เลือกอะไรดี?

ถ้าจะพูดถึงการเช่าระบบ VPS มาไว้ใช้งาน เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เราต้องการ เช่น Linux สำหรับทำ Web Server หรือ Windows สำหรับ Remote Desktop ไว้ใช้งานหรือรันโปรแกรมตอนที่คอมพิวเตอร์เราปิดอยู่ หรือจะเอาไว้ทำ Windows Server ก็ได้ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเลือกใช้บริการ VPS หรือ Virtual Private Server ด้วยกันทั้งสิ้น

1 ทางเลือกของการประหยัดค่าใช้จ่าย ก็คงต้องยกให้ “VPS” เพราะไม่ต้องซื้อเซิฟเวอร์เอง ไม่ต้องเสียค่าวาง Colo หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าบำรุงซ่อมแซม และค่าอื่นๆตามมาอีกมากมาย แต่ปัจจุบันนี้ เราจะได้ยินคำว่า “Cloud Server” เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบ “VPS Server” มากขึ้นเรื่อยๆ มันแตกต่างกันอย่างไร?

VPS Server: การจำลองเซิฟเวอร์ ขึ้นมาจากเซิฟเวอร์หลัก (Physical Server) ให้กลายเป็นเซิฟเวอร์เสมือน (Virtual Server) ซึ่งการใช้งานของแต่ละเซิฟเวอร์เสมือนก็จะแยกจากกันโดยสิ้นเชิง (Private Server) เราจะเรียกการจำลองในลักษณะนี้ว่า Full Visualization

Cloud Server: หลักการทำงานเหมือนๆกับ VPS Server ทุกๆอย่าง ส่วนที่แตกต่างกันก็คือ ไม่ได้จำลองมาจาก Physical Server เพียง 1 ตัว แต่มาจากกลุ่ม Physical Server โดยภายหลังได้มีการนิยามการจำลองในลักษณะนี้ว่า Cloud Server กล่าวคือ ไม่สามารถบอกได้ว่าจำลองมาจาก Server ตัวไหน กลุ่มเซิฟเวอร์นี้ทำงานกันหลายๆตัว จึงเป็นที่มาของระบบ Cloud Server นั่นเอง

โดยหลังๆแล้ว นี่เป็นระบบเบื้องหลังของการจำลอง การใช้งานจริงๆของผู้ใช้งานไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเท่าไรเลย ข้อดีของระบบคลาวด์ มันจะมีการกระจายโหลดได้ดีมากๆ นั่นจึงทำให้ระบบคลาวด์ดีกว่าระบบวีพีเอสทั่วๆไป เพราะหากมีวีพีเอสโหลดสูงๆ ก็จะทำให้กระทบวีพีเอสทั้งหมดในเซิฟเวอร์นั้นๆ การเช่าคลาวด์เซิฟเวอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามากๆ สำหรับประเทศไทย ผู้เขียนเองก็ขอแนะนำ Cloud VPS ของที่ CloudHost ได้เลย เป็นระบบ VPS ที่รัยอยู่บน Cloud Server พร้อมให้บริการทุกๆท่าน