Uber มีโครงการสร้างแผนที่ของตัวเองสำหรับใช้งานในบริษัท

มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่า ตอนนี้ Uber กำลังเตรียมลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างแผนที่ของตัวเองสำหรับใช้งานในบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน Uber ใช้งาน Google Maps เป็นหลัก

แผนที่ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับ Uber เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมและแม่นยำย่อมทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้มากกว่า ซึ่งปัจจุบันในประเทศที่กำลังพัฒนา Google Maps ยังมีความแม่นยำต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่มากทีเดียว อีกอย่าง Uber ก็อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตัวเองด้วย เพราะที่ผ่านมานั้น Uber ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากคนอื่น

การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการสร้างแผนที่ของ Uber ล่าสุด

  • เริ่มนำข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และสถานที่ที่เก็บจากมือถือของผู้ขับขี่และผู้โดยสารใส่เข้าไปในแอพบ้างแล้ว
  • มีการจ้างอดีตหัวหน้า Google Maps และซื้อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่อย่าง deCarta
  • เริ่มส่งรถยนต์เก็บข้อมูลแผนที่ไปวิ่งในสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และจะขยายไปยังประเทศอื่นๆต่อไป