Facebook นำระบบ neural network มาช่วยในการแปลภาษา

ก่อนหน้านี้ Facebook ใช้ระบบ phrase-based ในการแปลภาษา ซึ่งเป็นการแปลประโยคแบบคำต่อคำ หรือดูตามวลี ล่าสุด Facebook ได้นำระบบ neural network มาช่วยในการแปลภาษาแทน เป็นการแปลแบบพิจารณาทั้งประโยค เนื่องจาก Facebook มีการแปลภาษาอัตโนมัติกว่า 4.5 พันล้านครั้งต่อวัน การเปลี่ยนระบบในการแปลอาจจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น

ทั้งนี้ Facebook พบว่าเมื่อนำระบบ neural network มาใช้ สามารถเพิ่มค่า BLEU หรือเครื่องมือวัดความแม่นยำของการแปลภาษาของเครื่องทุกภาษาได้สูงถึง 11% เมื่อเทียบจากระบบเดิมเลยทีเดียว