Galaxy S6 และ S6 Edge เริ่มอัพเดตเป็น Android Nougat แล้ว

ผู้ใช้ Galaxy S6 และ S6 Edge เริ่มได้รับการอัพเดตเป็น Android Nougat กันแล้ว หลัง Samsung ได้ประกาศเอาไว้เมื่อต้นปี โดยจะเริ่มอัพเดตให้ผู้ใช้ในทวีปยุโรปก่อน ส่วนผู้ใช้งานทวีปอื่นๆจะได้รับการอัพเดตตามมาเร็วๆนี้แน่นอน ขนาดของอัพเดตนี้อยู่ที่ประมาณ 1.3GB มีการเปลี่ยนหน้าอินเตอร์เฟสเล็กน้อย พร้อมปรับปรุงระบบแจ้งเตือนและการทำงานของฟีเจอร์ Multi-Window ด้วย