Facebook เพิ่มช่องทางถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอไปยัง Dropbox และ Koofr

Facebook เพิ่มทางเลือกการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Dropbox และ Koofs (บริการ Cloud ในยุโรป) โดยก่อนหน้านี้ถ่ายโอนไปยัง Google Photos เท่านั้น Facebook บอกว่าจะเพิ่มทางเลือกถ่ายโอนข้อมูลให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย

สำหรับใครที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูล สามารถทำได้โดยกดที่เมนู Your Facebook Information ก็จะเห็นช่องทางการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น โดยต้องกรอกทั้งรหัสผ่านทั้ง Facebook และปลายทางที่ต้องการถ่ายโอนไป