ผู้ให้บริการติดตามเครื่องบินจากอังกฤษ (Inmarsat) เตรียมยื่นข้อเสนอให้บริการติดตามเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลกฟรี

Inmarsat

เราจะเห็นว่าข่าวเครื่องบินหายล่าสุดนั้น เป็นสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบิน MH 370 ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังหาไม่เจอเลย ด้วยเหตุนี้ทาง Inmarsat ผู้ให้บริการติดตามเครื่องบินผ่านทางดาวเทียมจากอังกฤษ จึงได้เตรียมยื่นข้อเสนอให้บริการติดตามเครื่องบินทุกเส้นทาง และทุกสบายการบินจากทั่วโลกฟรี โดยปกติจะคิดค่าบริการประมาณสามล้านเหรียญสหรัฐต่อปีถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ดังกรณีการหายไปของเที่ยวบิน MH 370

เมื่อใช้บริการของ Inmarsat จะทำให้สามารถทราบตำแหน่งเที่ยวบินที่ชัดเจน รวมทั้งความเร็ว, ความสูง และทิศทางการบิน โดยเครื่องบินจะส่งข้อมูลพิกัดดาวเทียมผ่าน GPS ไปยังเครือข่ายดาวเทียม Inmarsat ที่มีอยู่ทั่วโลกทุกๆ 15 นาที ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราทราบได้อย่างแน่นอนว่า เครื่องบินจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย หรือมีอะไรเกิดขัดข้องขึ้นระหว่างเดินทางหรือไม่