NIST เริ่มเปิดรับอัลกอริทึมเข้ารหัสสำหรับยุคคอมพิวเตอร์ควอนตัม

แจ้งให้ทราบ NIST ได้เปิดรับอัลกอริทึมเข้ารหัสสำหรับยุคคอมพิวเตอร์ควอนตัมแล้ว หลังจากที่เคยประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการสรรหาอัลกอริทึมดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ โดยการเข้าร่วมเสนออัลกอริทึมรอบแรกจะสิ้นกำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2017 นี้

สำหรับอัลกอริทึมที่เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ต้องเข้ามาตรฐาน FIPS 186-4 อัลกอริทึมสำหรับการสร้างลายเซ็นดิจิตอล
  • เข้ามาตรฐาน SP-800-56A อัลกอริทึมเข้ารหัสลับแบบกุญแจลับ
  • เข้ามาตรฐาน SP-800-56B อัลกอริทึมเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ