Nokia ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ Viki เป็นผู้ช่วยส่วนตัว

ปัจจุบันเรามีผู้ช่วยส่วนตัวให้ใช้งานเยอะแยะเลย ไม่ว่าจะเป็น Cortana, Siri, Alexa, Google Assistant เป็นต้น ล่าสุด Nokia ก็จะมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของตัวเองบ้างแล้ว เพราะได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ Viki ในยุโรป โดยเครื่องหมายการค้านี้จดในนาม Nokia Solutions แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้าง

รายงานเบื้องต้น Viki จะสามารถทำงานได้ทั้งบนเว็บและบนมือถือ สามารถทำงานได้ทั้งผ่านการแชทด้วยข้อความ และการพูดคุยด้วยเสียง ซึ่งก็จะเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวอื่นๆนั่นเอง