Outlook App อัพเดตความสามารถใหม่ใน Android/iOS

outlook-app

Outlook แอพบนสมาร์ทโฟนปล่อยตัวอัพเดต ทั้งใน Android และ iOS โดยปรับปรุงการทำงานในส่วนของปฏิทิน และการเชื่อมต่อผ่านระบบต่างๆ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

  • ปรับแต่งไอคอนบนตารางนัดหมาย
  • เพิ่มระบบแผนที่
  • ปรับปรุงการตั้งเวลาในการนัดหมาย วันที่นัดหมาย (ณ ปัจจุบัน สำหรับ iOS เท่านั้น)
  • เพิ่มตัวเลือกในการใช้งานร่วมกับ Skype for Business