Samsung Galaxy Note 5 มีเพิ่มมาสองสีแล้ว

ก็ไม่รู้ยังไงเมื่อ Samsung ประกาศเพิ่มสีของ Galaxy Note 5 เพื่อจำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้อีก 2 สีนั่นคือ

  • Silver Titanium หรือสีเงินไทเทเนียม
  • Pink Gold ชมพูทอง

โดยจะวางจำหน่าย 23 ตุลาคม 2015 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะวางจำหน่าย Samsung Galaxy Note 5 2 สีนี้ ในประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่ แต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีออกมาตั้งแต่แรก บางคนอาจรู้สึกเหมือนกับว่าเลียนแบบสีของ iPhone 6S หรือไม่ด้วย