Emotion API ทายอารมณ์ของคนในภาพถ่ายจาก Microsoft

Emotion-API

ของเล่นใหม่จาก Microsoft มาแล้วนั่นคือ Emotion API ทายอารมณ์ของคนในภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็น ตลก, เศร้า, โกรธ และอื่นๆ ซึ่งก็เป็นของเล่นใหม่ล่าสุดจาก Project Oxford (โครงการพัฒนา API ด้านการแยกแยะภาพ-เสียงด้วยเทคนิค Machine Learning) เช่นเดียวกับ How-Old.net ทายอายุจากใบหน้า และ TwinOrNot.net เปรียบเทียบคนหน้าเหมือนนั่นเอง ใครสนใจสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ https://www.projectoxford.ai/demo/Emotion#detection และมาคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีของเล่นอะไรดีดีจากโปรเจคนี้อีก