Spotify เซ็นสัญญาระยะยาวร่วมกับค่ายเพลงใหญ่ Warner Music แล้ว

ถือว่าการเจรจาโดยใช้ระยะเวลานานประมาณ 2 ปี สำเร็จแล้ว เพราะค่ายเพลงใหญ่ Warner Music ประกาศความเคลื่อนไหวในการเซ็นสัญญาระยะยาวกับ Spotify ผ่านเว็บไซต์ของตัวเองแล้ว

หลายคนสงสัยว่าทำไมใช้เวลาในการเจรจาตกลงนานจัง นั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมา Spotify ให้ผลตอบแทนกับค่ายเพลงในตัวเลขที่ยังไม่น่าพอใจนั่นเอง เช่นค่ายเพลงที่ทำสัญญากันอยู่อย่าง Universal Music และ Sony Music โดย Spotify ได้ลดค่าตอบแทนค่ายจาก 55% มาเป็น 52% แถมยังจำกัดเพลงใหม่ของค่ายมาลงแพลตฟอร์มก่อน 2 สัปดาห์ อีกด้วย ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสัญญาที่เซ็นกับ Warner Music จะเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ หรือว่า Spotify จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจ จนทำให้ Warner Music ใจอ่อนยอมเซ็นสัญญา ต้องติดตามกันต่อไปจ้า