Intel ประกาศยุบโครงการแว่น VR แล้ว

โครงการพัฒนาแว่น VR ดำเนินการมาก็ระยะเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจาก Partner ซักเท่าไร ทำให้ทาง Intel ไม่สามารถสร้างรายได้จากโครงการนี้ได้ จึงได้ประกาศยุติโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักวิเคราะห์ทั้งหลายให้เหตุผลว่ากลุ่มลูกค้า VR หันไปให้ความสนใจในสินค้าของทาง Microsoft มากกว่าของทาง Intel นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี VR/AR ก็จะยังคงพัฒนาต่อไป โดย Intel จะเน้นไปทางการพัฒนา VR กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สร้างรายได้อยู่แล้วแทนของเดิม