Rise of the Tomb Raider ออกอัพเดตตัวใหม่ รองรับเทคโนโลยี DirectX 12 แล้ว

เพื่อให้ผู้เล่นเกมบนเครื่อง PC ที่มีสเปคคอมที่หลากลายได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมเหมือนๆกัน Rise of the Tomb Raider จึงได้ออกอัพเดตตัวใหม่ให้สามารถรองรับเทคโนโลยี DirectX 12 ได้ ผู้เล่นเกมบน Steam รอให้อัพเดตขึ้นได้เลย ส่วนผู้เล่นเกมบน Windows Store ก็รอไปก่อนเดี๋ยวจะตามมาในภายหลัง

การมาของเทคโนโลยี DirectX 12 จะช่วยให้กระจายการเรนเดอร์ของ CPU ครบทุก Core ทำให้ได้จำนวนเฟรมที่สูงขึ้น ด้วยการตั้งค่าที่เท่ากัน เป็นการแก้ปัญหาเวลามีการประมวลผลหนักๆของ CPU ซึ่งจะทำงานได้ไม่เร็วพอสำหรับการ์ดจอรุ่นสูงๆ เพราะไม่สามารถใช้ได้ครบทุก Core ส่งผลให้การเล่นเกมต้องมีสะดุดนั่นเอง