YouTube ปรับให้ Live ผ่านหน้าเดสก์ท็อปได้ทันที ไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

ปกติการ Live บน YouTube ผ่านเดสก์ท็อปจะต้องตั้งค่า encoder ผ่านโปรแกรมภายนอกก่อนจึงจะสามารถ Live ได้ แต่ล่าสุด Google ได้ปรับให้การ Live ผ่านเดสก์ท็อปสามารถเปิดหน้าเว็บ youtube.com/webcam แล้ว Live ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่านโปรแกรมภายนอกก่อนแล้ว แต่ตอนนี้ยังใช้ได้เฉพาะบน Google Chrome เท่านั้น ซึ่งในอนาคต Google บอกว่าจะสามารถใช้ได้บนเบราเซอร์ตัวอื่นๆด้วย

รู้จักฟีเจอร์ใหม่ 360° Heatmaps ของ YouTube

360° Heatmaps เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ YouTube ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเก็บสถิติข้อมูลการดูเนื้อหาวีดีโอ 360 องศา และ VR ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต Content ด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยจะช่วยเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้หมุนเลือกดูส่วนไหนของวิดีโอมากที่สุด เพื่อให้นำไปปรับใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ YouTube ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติจากการศึกษาวิดีโอ 360 องศาบนแพลตฟอร์ม พบว่า

  • 75% ของการดูวิดีโอ 360 องศา จะหยุดออยู่ที่มุม 90 องศา ซึ่งเป็นมุมด้านตรงหน้าพอดี
  • มีเพียง 20% ที่ดูวิดีโอโดยหมุนอ้อมไปดูถึงด้านหลัง

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ YouTube แนะนำว่าผู้ผลิต Content ต้องทำวิดีโอเพื่อดึงดูดหรือชักชวนให้ผู้ชมหมุนกล้องไปดูมุมอื่นๆด้วย